S velkou radostí Vám představujeme nový koncept minimalistického ekobydlení. V době, kdy pro mnohé je vlastní bydlení nedostupné či se nechtějí vázat hypotékou na mnoho let, jsou ekodomy novým životním trendem. Zároveň je také možné již od začátku ekodům koncipovat jako mobilní – tzn. do budoucnosti ho lze přemístit na jiné místo.

Domečky jsou zhotoveny pouze z přírodních materiálů, a to včetně izolací, parobrzdných i protivětrných zábran. Technologie výstavby je roky prověřená, materiály jsou certifikované s mnohaletými záruky.

K jakému účelu vám domečky mohou sloužit?

Svojí koncepcí a minimální náročností mohou naplnit různé záměry a aktuální životní potřeby a dále do budoucnosti umožnit volbu pro další případné životní změny, které nás často přirozeně provází.

  1. Domeček pro vás bude představovat plnohodnotný Domov postavený na principech co nejsvobodnějšího bydlení s možností propojit vše i do souladu s přírodou a jejími přirozenými zdroji. Do budoucnosti s možností rozšíření Domova dalšími domečky/přístavbou.
  2. Domeček bude sloužit jako druhý domov (např. jako chata).

Domeček může být postaven jako přístavba k rodinnému domu umístěná na zahradě bez nutnosti kupovat nový pozemek a s možností tuto novou obytnou část do budoucnosti znovu prodat/pronajímat, apod.; lze využít např.:

a) pro dospívající děti

b) pro dospívající děti již se záměrem jejich osamostatňování –   získají tak svůj první vlastní „dům“ a cenný osobní prostor, za který  budou již být plně zodpovědní, např. i finančně; později si tento svůj domov mohou přestěhovat na svůj vlastní pozemek a bydlení si  dále rozšiřovat.

c) sestěhování se spolu s prarodiči z důvodu stáří/nemoci a zajištění nutné péče, aniž by byl narušen vzájemně osobní prostor rodiny a i osobní prostor prarodičů; případně se tak i vyhnutí nutnosti náročných úprav (i stavebních) ve stávajícím domově rodiny, aby bylo možné společně s prarodiči bydlet dohromady ve vzájemném souladu; pokud bude případně docházet k prarodičům i pečovatelská/asistenční služba, může být tak cennou výhodou i nadále zachování intimního prostoru rodiny v jejich vlastním domově.

d) jako investici – mobilní dům je možné pronajímat (např. s pomocí celosvětového systému airbnb.cz); domeček se takto zcela splatí sám a nadále je možné jej pronajímat či prodat dle aktuálního rozhodnutí, příp. rozšířit o další domeček k pronájmu, vejde-li se ještě na stávající pozemek, atd.; některým lidem může být takto umožněno stát se dobrým hostitelem, radovat se z této nové „práce“ a mít možnost setkávat se s lidmi z celého světa přímo v rámci svého vlastního domova; možnost nabídnout ubytování ve zcela přírodním domě je dnes trendem a  vyhledávanou příležitostí s očekávaným nárůstem do dalších let; tyto domečky mají potenciál být velmi žádané pro ubytování.

e) pro kancelář/provozovnu – z domečku lze zřídit plně vybavenou a funkční kancelář/provozovnu umístěnou v domácím prostředí, ale  dostatečně oddělenou od vlastního Domova; výhodou je, že „nájemné“,  které by bylo nutné platit za jiný obchodní prostor, se tak v tomto případě stává investicí do vlastního domečku, jež nadále tuto hodnotu ponese (např. i prostor pro masáže, kosmetiku,..)

f) ubytování pro návštěvy – mít doma připravený netradiční prostor  s možností zachovat si vzájemně soukromí

a další možné varianty.

 

Výhody tohoto bydlení:

– náš Domov se stává ztělesněním určité velmi v dnešní době významné svobody v základních lidských potřebách

– je velice prospěšný pro naše zdraví a pravidelnou přirozenou regeneraci

– použité přírodní materiály již nezatíží naši planetu a lze je do budoucnosti efektivně spotřebovat a znovu využít např. pro topení

– nízké vstupní náklady, na druhé straně však vysoká kvalita materiálů i zpracování

– variabilita bydlení a záměrů pro účely domečku

– není potřeba stavební povolení, lze však postavit i větší dům této koncepce a kvality, jež stavebním povolením projde a bude rovněž možné ho dále financovat např. hypotékou

– domečky lze přepravovat na návěsu specializovaným dopravcem, jež vyřídí rovněž veškerá potřebná povolení

– můžete jej přemístit libovolně v rámci ČR či Evropy (nutné však pečlivě promyslet a naplánovat trasu a možnosti na místě  náklady a vykládky domečku – tyto faktory mají potom zásadní vliv na cenu dopravy)

Použité materiály:

– základní konstrukce a vnější obložení severský modřín

– vnitřní obložení a podlaha smrkové dřevo

– okna dřevěná, dvojskla s výbornými izolačními a protihlukovými vlastnostmi

– kompletní přírodní lněná izolace (výborné vlastnosti, dlouholetá záruka)

– vnitřní parobrzda a vnější protivětrná izolace rovněž z přírodních materiálů bez chemických pojidel

– vnější i vnitřní ošetření povrchů certifikovanými přírodními olejovými nátěry včetně pigmentace v základní ceně

– střešní krytina Satjam Rapid v provedení Alumat – zárukou je také náš dodavatel známá česká firma Satjam

Jak dlouho budete na domek čekat?

Jakmile budeme mít vše připravené, jsme schopni ho postavit do 6ti týdnů. Časová náročnost se bude také velmi odvíjet od dalších víceprací např. na interiéru, apod.:-)

Jak velký je ekodomek?

Základní nejmenší domeček má podlahovou plochu 22 m2 (zastavěná celkem 25m2). Mobilní domečky postavíme do velikosti 40m2 zastavěné plochy (4x10m), dále větší přírodní domy již bez mobilní varianty dle individuálních objednávek.

Počáteční cena od 600.000 Kč včetně DPH 21% (cena zahrnuje rovněž i 10 ks zemních vrutů, na které lze dům usadit, případně lze zvolit usazení na betonové patky – vše dle individuální objednávky a možností vyplývajících z daného místa pro usazení domu).

Cena nezahrnuje:

– elektrické rozvody,

– rozvody vody a odpad,

– komín a kamna,

– vnitřní vybavení,

– terasu.

Nad rámec výstavby domečků vám s radostí zajistíme:

– dopracování veškerých rozvodů energie a vody včetně odpadu a to jak po projektové stránce, tak po stránce vlastní realizace, dále dodání a instalaci komínu a kamen, dalšího vybavení dle dohody

– architektku, která se specializuje na vytvoření krásného plně funkčního interiéru pro menší domečky

– dodání komplexního systému pro využití alternativních zdrojů energie, které mohou bez problému zásobovat celý dům a mohou být rovněž automaticky propojeny s dodávkou energie z veřejného zdroje

– zprostředkovat výstavbu krásného přírodního koupacího jezera bez použití jakékoliv chemie včetně případného propojení s kořenovou čistírnou pro odvod šedé vody

– zprostředkovat založení základů pro permakulturní jedlou zahradu, která bude jednou zásobovat domeček a jeho obyvatele množstvím nejrůznějšího jídla a bylin

– vytvořit unikátní systém pro úpravu užitkové i pitné vody tak, aby se voda přirozeně vyčistila a uzdravila její struktura

– nastavit přirozené a ekologické vodohospodářství pro dům a případně k němu celou zahradu

– doladit vše potřebné do krásného plně funkčního celku pro náš posvátný Domov.